Klepanje kamena na vodenici Panić - Janjilović

Danas je mala grupa poredovnika na vodenici Panić - Janjilović izvršila podsijecanje ili klepanje kamena. Glavni majstor bio je Tomo Marić.