Podsijecanje kamena na vodenici

 Danas je mala grupa poredovnika na vodenici Marić-Savić izvršila podsijecanje ili klepanje kamena. Glavni majstor bio je Tomo marić uz pomoć najmlađeg poredovnika Vasilija (Goran) Marić. Ostali koji su pružili pomoć su Momir Marić, Boro Đekić i Boško Kovačević. Pored kamena izvršeno je i zavarivanje oštećene ograde na brvi.

.