Popis stanovništva u Ljebu iz 1604. godine

Dokumenat o prvom službenom popisu Husrev begova vakufa iz 1604. godine (Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, XV-XVI, Sarajevo, 1974. godine).