Remont Termoelektrane Stanari

Termoelektrana Stanari u ponedjeljak, 25. marta, počela je prvi godišnji planirani remont koji će trajati 35 dana.
Vrijednost remontnih radova je oko četiri miliona KM. Planiran je značajan obim radova, prvenstveno na kotlovskom postrojenju, kao i na turbinskom, sistemima za dopremu uglja i ostalim, pomoćnim, postrojenjima, ističu iz kompanije.
Za realizaciju remontnih aktivnosti biće zadužen stručni kadar kompanije zajedno sa radnicima iz drugih lokalnih i regionalnih kompanija. Tokom trajanja remonta blok Termoelektrane bići isključen sa mreže.
“EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari” trenutno zapošljava 823 radnika.