Изградња школе у Тедин Хану 1927. године

Извор информација: Дамир Кљајић