Peta pjesmarica Predraga Kovačević - Pele

Ove godine objavljena je peta zbirka pjesama Predraga Kovačević Pele iz Ljeba, pod nazivom "Nova pjesmarica".