LJEBLJANI U PRVOM SVJETSKOM RATU

Za vrijeme Prvog svjetskog rata  od 28.07.1914. do 11.11.1918. godine, je Austro-Ugarska kao okupator u svoju vojsku, pored ostalih, mobilizirala i jedan broj naših Ljebljana.  Dužni smo i ljudski je da naših djedova ne zaboravimo te da se ih što više puta sjetimo.

Rat je rat, a kako je billo našim Ljebljanima kad su odlazili od svoje porodice su samo oni znali. Svaki od naših djedova je imao svoj težak ratni put. Neki se nisu nikad vratili svojoj kući, a neki su bili ranjeni ili su se razboljeli. Oni koji su dočekali kraj rata na frontu su otišli u zarobljeništvo u Francusku. Od tamo su se vraćali sve do 1920. godine.

U ratu su učestvovali:

1. Janjilović Vaso, rođen 1884. godine. Poginuo 27.10.1916. godine u Rumuniji.

2. Janjilović Marko, rođen 1889. godine. U austro-ugarskom dokument piše da je rođen 1890. godine. Na početku rata se razbolio. Nemamo podataka kad se je vratio kući.

3. Janjilović Dušan, rođen 1899. godine. U ratu je ranjen. Nemamo podataka o vremenu povratka kući.

4. Marić Simo, (kasnije: Simo Stari), rođen 1886. godine. Pred kraj rata se na frontu na Piavi u Sjevernoj Italiji namjerno sam zarazio očnom bolesti trahomom. Sami kraj rata dočekao u bolnici. Vratio se kući poslije završetka rata.

5. Marić Todor, rođen 1884. godine. Odmah po završetku rata se vratio kući.

6. Marić Jevto, rođen 1892. godine. Rusi su ga zarobili 1916. godine. Iste godine se je iz Rusije preko Albanije vratio kući. U jesen 1916. godine se je oženio.

7. Šućur Lazar, rođen 1895. godine. Vratio se kući odmah po završetku Prvog svjetskog rata.

8. Šućur Teodor, rođen 1891. godine. Zarobljen na frontu na Piavi u Sjevernoj Italiji. Kada su njegovi ukućani izgubili svaku nadu da će se vratiti, on je došao kući 1920. godine.

9. Šućur Trivun, rođen 1892. godine. Ranjavan, zarobljen i sredinom rata se vratio u Srbiju i tamo bio njihov dobrovoljac.

10. Šućur Gojo, rođen 1895. godine. Bio ranjen. Nema podataka o vremenu povratka kući.

11. Kovačević Mitar, rođen 1885. godine. U ratu je bio ranjen. Kući se vratio za vrijeme trajanja rata.

12. Kovačević Lazo, rođen 1884. godine. Nema podataka kad se vratio kući.

13. Garić Neđo (Gavrić Neđo), rođen 1868. godine. Poginuo 09.02.1918. godine.

14. Čavić Stevo, rođen 1884(?). godine. Po završetku rata je odveden u zarobljeništvo u Francusku. Vjerovatno je otišao u Legiju stranaca i tamo negdje nestao.

15. Čavić Anto, rođen 1886(?). godine. Otišao sa bratom Stevom u Legiju stranaca i tamo nestao.

Autor: Veljko Marić