Novih 450m asfalta u Ljebu

Danas je zavrseno asfaltiranej dionice puta Maricić Janjilovići, dužine 450m i širine 4m, u realizaciji Odjeljenja za stambeno - komunalne poslove Opštine Stanari. Put koji je trebao da se asfaltira još 2004. godine, ni danas nije u cjelosti završen. Nadamo se da će u narednom periodu konačno da se završi ova dionica puta koja se radi već 12 godina.