U toku akcija čišćenja dijela korita rijeke Radnje

  Pošto imamo jednu od ljepših vodenica u okolini, a korito rijeke je preplavilo smeće, sa namjenom da okiti i vodenicu, riješili smo da ga uklonimo. Pored smeća imamo u planu da sasiječemo i drveće kraj rijeke u dužini od 200-300m. Jedan dio smo isjekli u dužini od 100m, a za ostalo čekamo odobrenje od vlasnika zemljišta uz rijeku.

             Ne kanimo tražiti pomoć ni od koga, ali jedno prasence i gajba piva bi dobro došla.

sječa drveća
 
 
Sječa i posmatranje uz pivu
 
Akciju pokrenuo Slaviša Marić (Žućo)