Pomozimo Slobodanu Miletiću

Uplate u BiH mogu se izvršiti na tekući račun broj:
4255 0310 0185 7050
i transakcijski broj računa: 1613000023207887
Raiffeisen BANK

Uplate u Italiji na ime Vesna Miletić, na račun broj:
c/c br. 2213 CIN H ABI 06115 CAB 66890

Za sve ostale države broj računa je:
IBAN IT53H06 11566890 00000000 2213 Miletic Vesna, CODICE SWIFT CRCEIT2C
(Ako je potrebno, navesti: Pomoć za Slobodana)

Kontakt telefon u Italiji:
+39 320 753 5708