Novi metri asfalta u Ljebu

Danas je položeno novih 450m2 asfalta na trećem brdu Marići. Аsfaltne je širine 3m i u dužini od 150m.