Akcija na putu drugi dio

Danas je odrađen drugi dio akcije na putu, od Kosice Marić do granice sa Đukićima. Poslije završetka pojedeno je pečenje koje je donirao Radovan Janjilović uz gajbu piva, drugu gajbu donirao Slobodan Janjilović. Prase je ispekao Tomo Marić.