Druga pjesmarica Predraga Kovačević -Pele

Ove godine objavljena je druga zbirka pjesama Predraga Kovačević Pele iz Ljeba, pod nazivom "Ljebljanski stvaraoci". Glavni urednik ove zbirke je Veljko Marić, a lektor Jelena Jerinić.

Godine 2018. Kovačević je objavio prvu samostalnu zbirku pjesma "Ljebljansko klasje", dok je 2015. godine objavljena "Ljebljanska pjesmarica", prva u nizu pjesmarica. U prvoj pjesmarici pored  Predraga Kovačević,  autori su i Stojca Šiljak, Novo Marić i Veljko Marić.

Ljebljanski stvaraoci

Ljebljansko klasje

Ljebljanska pjesmarica