Od Ljeba do Ljubljane - Priča o Veljku Mariću

Veljko Marić rođen je 1943. godine u Ljebu. Školovao se u Bijeloj, a svoj radni vijek proveo je u Ljubljani, gdje i danas živi. Prvu knjigu „Rodoslov Marića“ objavio je 2009. godine, a za njom su slijedile dopunjeni „Rodoslov Marića“ (2010), „Ljebljanski rodoslov“ (2012), „Ljebljansko postojanje“ (2014) i „Ljebljanska pjesmarica“ (2015). Svoju petu knjigu “Od Ljeba do Ljubljane“ objavio je 2017. godine.

Knjiga „Od Ljeba do Ljubljane“ je svojevrsna autobiografija u kojoj je autor osim o svom životu i radu iznio i činjenice o svom rodnom selu Ljebu. U uvodnom poglavlju autor nam govori o dnevniku izvijesnog Sime Marića koji je pisan od 1941. do 1955. godine. Ugledajući se na ovaj dnevnik on ističe „moramo se ugledati na njega te i sami nastojati da što više pišemo o Ljebu i Ljebljanima“.

U sljedećem poglavlju naslovljenom „Dolazak Marića u Ljeb“ autor nas upoznaje sa dolaskom porodice Marić u Ljeb i istorijskim prilikama koje su uticale i oblikovale živote stanovnika Ljeba. Takođe, u ovom istorijskom poglavlju govoreno je i o uglednijim stanovnicima Ljeba. U sljedećim poglavljima autor je pisao o svom životu.

Pored iznošenja podataka o sebi, autor na neposredan i zanimljiv način opisuje običaje i način života na selu. Takođe, spominje i svoje komšije, rođake te odrasle ljude koji su svraćali u njegovu kuću i razgovarali sa njegovim djedom. U narednim poglavljima autor govori o školovanju, odlasku u vojsku, svom životu i radu u Sloveniji. Pričajući o sebi, on je pričao i načinu života u periodu u kojem je odrastao, školovao se i radio.

U posljednjem poglavlju ove svojevrsne autobiografije naslovljene „Pisanje“ autor govori o svom stvaralačkom radu i o knjigama koje je napisao. Više pažnje posvetio je svom prvencu „Rodoslovu Marića“ i njenom nastanku. Inspirisan pričom svog djeda autor je sproveo obimno istraživanje i rezultat toga je „Rodoslov Marića“ štampan 2009. godine. Svoju autobigrafiju autor završava pjesmom „Pauk u pepelu“, koja je objavljena u „Ljebljanskoj pjesmarici“ (2015).

„Od Ljeba do Ljubljane“ je zanimljiva autobiografija čija vrijednost nije samo u opisivanju piščeva života nego i u opisivanju običaja i načina života Ljebljana, kao i živim i zanimljivim opisima ljudi koje je autor u životu sretao i mjesta gdje je živio, a prije svega Ljeba, Bijele i Ljubljane. Čitajući redove autobiografije čitalac stiče utisak da Veljko Marić sjedi pred njim i priča mu o svom životu. Ovu autobigrafiju možemo shvatiti kao svojevrsno svjedočansko o „dobrim starim vremenima“.

Autor: J.J.