Radovi na vodenici Marić - Savić

Danas je obnovljena brva kod vodenice na rijeci Radnji od strane poredovnika vodenice.