Ноћни турнир у малом фудбалу "Љеб 2012"

Мјесна заједница Љеб
Организациони одбор
Организује традиционални
Ноћни турнир у малом фудбалу
"Љеб 2012"
30.06 - 01.07.2012