Renoviranje Banje Kulaši

Renovirani su objekti smještajnih kapaciteta, a trenutno se radi na renoviranju dijela banjskog centra.