Pripreme za novi površinski kop

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i EFT Rudnika i termoelektrane Stanari potpisali su 16.10.2010g. u Stanarima ugovor o snimanju lokaliteta površinskog kopa Ostružnja, rekao je Srni direktor Rudnika Stevan Lončar.

 

Lončar je istakao da je na ovaj način definisana obaveza snimanja nepokretnosti u dobojskim selima Ostružnja Donja, Ostružnja Gornja i Cerovica na području za koje EFT ima koncesiju i koje je regulacionim planom definisano kao dio rudno-ekspoloatacionog polja Stanari.

 

 

“Radi se o površini od oko 1 410 hektara zemljišta, a snimanje će biti izvršeno teretrističkom metodom. Veoma je značajno da će na ovaj način geodetski plan biti usaglašen sa stvarnim stanjem na terenu u pogledu zgrada i pomoćnih objekata”, istakao je Lončar.

Ažuriranjem postojećih karata i katastarskih čestica sa svim objektima koji se nalaze na lokalitetu budućeg površinskog kopa Ostružnja stvoriće se uslovi za realne procijene domaćinstava, te spriječiti nelegalna izgradnja objekata, navode u EFT-u.

Prema geološkim ispitivanjima, na području eksploatacionog polja Stanari, u naseljima Raškovac, Dragalovci i Ostružnja nalaze se zalihe od oko 150 miliona tona uglja bez sumpora, kao i veće količine kvarcnog pijeska i kaolina, odnosno sirovina koje su veoma tražene u građevinarstvu, staklarskoj i metalurškoj industriji.

izvor: Portal Beta.ba

autor: dragec