Asfaltiranje regionalnog puta R474

U toku je asfaltiranje regionalnog puta R474 (ravna cesta). Do sada je položen asfalt do nekada poznate oštre krivine.