Izgradnja ravne ceste

U toku su radovi na izgradnji ravne ceste, tačnije puta r474. Ovo je jedan od velikih projekata u opštini Stanari, i od velikog je značaja za sela koja se nalaze uz taj putni pravac.