Osnovano Udruženje gradjana

 • Jutros, sa početkom u devet časova, održana je Skupština Udruženja građana "Opstanak" iz Raškovaca u selu Raškovci. Na Skupštini je Upravni odbor ovog udruženja upoznao prisutne građane sa svojim programom rada i ciljevima koje udruženje planira ostvariti u narednom periodu.
 •  
 •  
 •  
 • Udruženje građana "Opstanak" iz Raškovaca nastalo je iz potrebe stanovništva za očuvanjem poljoprivrednog zemljišta, prirodnih resursa i voda na rudnim poljima, kao i za zaštitom od različitih vrsta zagađenja nastalih kao posljedica eksploatacije uglja na području opštine Stanari, te poboljšanja kvaliteta života stanovništva koje živi na rudnom polju i stanovništva koje živi u blizini samog površinskog kopa Raškovci.
 • Na Skupštini su iznijeti neki od problema koji otežavaju život stanovništva na rudnim poljima: česti problem sa vodosnabdijevanjem, buka, prašina, kvarcni pijesak koji površinske vode donose sa odlagališta jalovine i nanose na obradivo zemljište, puteve i u dvorišta kuća, javni putevi koji su oštećeni ili na koje mehanizacija sa površinskog kopa iznosi blato i slično. Iako lokalno stanovništvo ima otežane uslove života, dosad su vlasti pokazale malo ili nimalo razumijevanja za probleme stanovništva koji su nastali posredno ili neposredno zbog eksploatacije uglja zbog čega se stanovništvo koje živi na eksploatacionim poljima odlučilo na ovakav vid organizacije i borbe za osnovna ljudska prava koja se često grubo krše.
 •  
 •  
 •  
 • Predsjednik Udruženja građana "Opstanak" Novak Jerinić istakao je značaj rada ovog udruženja za lokalnu zajednicu, jer se, između ostalog, bavi i očuvanjem životne sredine. Jerinić je rekao da se nada uspješnoj saradnji sa institucijama lokalne uprave i kompanijom EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, te da se nada da će institucije lokalne uprave prepoznati značaj rada ovog udruženja za sve građane opštine Stanari i dati mu punu podršku.
 •  
 •  
 •  
Autor: J.J.