Oznaka: Rudnik i termoelektrana Stanari

Vijesti
Pripreme za novi površinski kop

Pripreme za novi površinski kop

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i EFT Rudnika...